1. איזו תמונה מראה רוכב חוצה במעבר חצייה לאופניים?

תמונה לשאלה 10056

2. מאיזה גיל מותר לנהוג באופניים עם מנוע עזר?

3. מה פירוש התמרור?

תמונה לשאלה 10044

4. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

תמונה לשאלה 10029

5. אתה רוכב על אופניים חשמליים ובפנייך מוצב תמרור מס 804

תמונה לשאלה 10027

6. מתי תחזור באופניים לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?

7. מהי הסכנה העיקרית הצפויה ברכיבה על אופניים בחושך?

8. כיצד ירכב רוכב אופניים עם מנוע עזר בכביש רטוב?

9. האם ההוראות בתקנות והתמרורים החלות על נהגי רכבים יחולו גם על רוכבי אופניים חשמליים?

10. איזה תמרור אינו מאפשר כניסה לאופנים חשמליים?

תמונה לשאלה 10058

11. מה משמעות התמרור?

תמונה לשאלה 10054

12. יכולת השליטה באופניים החשמליים:

13. בנסיעה באופניים בכביש רטוב נשקפת סכנה של:

14. האם מותר לרכב על אופניים כשהם אינם עומדים בדרישות התקן לאופניים עם מנוע עזר?

15. באיזה מן המקומות להלן אסורה הנהיגה באופניים עם מנוע עזר?

16. מהי הסכנה בעת בלימה פתאומית בירידה תלולה בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

17. מתי חלה על נוהג אופניים עם מנוע עזר חובת איתות?

18. עפ"י החוק "אופניים עם מנוע עזר" הם:

19. מהי הסכנה הנשקפת לנוהג אופניים עם מנוע עזר במעבר בין טורי מכוניות העומדות לפני צומת?

20. האם אופניים עם מנוע עזר נחשבים לרכב עפ"י החוק?

21. האם מותר לגרור אדם באופניים עם מנוע עזר?

22. מהי הסכנה הטמונה בעקיפת רכב בנסיעה מצדו הימני ע"י רוכב אופניים?

23. מה משמעות התמרור?

תמונה לשאלה 10052

24. האם שוטר רשאי לדרוש מנהג אופניים עם מנוע עזר לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סם מסוכן?

25. מהן היתרונות בשמירת רווח צד מרכבים חונים בעת רכיבה על אופניים עם מנוע עזר?

26. מה פירוש התמרור?

תמונה לשאלה 10042

27. האם מותר לעלות ולנהוג על מדרכה באופניים עם מנוע עזר?

28. האם מותר לרוכב האופניים לנהוג בשוליים?

29. האם נוהג אופניים עם מנוע עזר חייב לציית לתמרורים?

30. האם מותר לנהוג באופניים עם מנועי עזר כשהנהג נמצא במצב השולל שליטה באופניים?

זמן לסיום: 00:00

עברת את המבחן בהצלחה!
ענית נכון על מתוך שאלות.

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות.

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שלך