1. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

2. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

תמונה לשאלה 616

3. כיצד תנהג על פי התמרור?

תמונה לשאלה 446

4. מתי חובה להפעיל פנס מהבהב צהוב מעל תא הנהג במשאית?

5. מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?

תמונה לשאלה 1652

6. מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

7. כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?

8. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?

9. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

תמונה לשאלה 185

10. מהו "שביל"?

11. בלימת פתע מותרת כאשר:

12. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

תמונה לשאלה 719

13. מהו "מאט מהירות"?

14. מה ההבדל בין התמרורים?

תמונה לשאלה 1390

15. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

תמונה לשאלה 380

16. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

תמונה לשאלה 160

17. מה פירוש התמרור?

תמונה לשאלה 610

18. באילו מקרים חלה חובת האטה?

19. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?

20. מה פירוש התמרור?

תמונה לשאלה 471

21. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכבו, אלא אם כן:

22. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:

23. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

תמונה לשאלה 105

24. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

תמונה לשאלה 618

25. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

26. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:

27. הסבר את המושג ״סרן״ ברכב:

28. כיצד נצמיד מכולה למשטח ההטענה של הרכב?

29. באיזה חלק של הנתמך מעמיסים מכולה שאורכה 6.10 מטרים?

30. מה פירוש התמרור?

תמונה לשאלה 630
זמן לסיום: 00:00

עברת את המבחן בהצלחה!
ענית נכון על מתוך שאלות.

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות.

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שלך