1. מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?

2. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

3. מהו המשפט הנכון?

4. מתי חובה להפעיל מאט מהירות בירידה?

5. מה הם המאפיינים של דרך הררית?

תמונה לשאלה 839

6. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

7. על רכב מוטען "חומר מסוכן". מהו המרחק המינימלי מבניין מגורים או ממבנה ציבור שמותר להחנות אותו?

8. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

תמונה לשאלה 18

9. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:

10. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

11. מה הם ״השטחים המתים״?

12. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?

תמונה לשאלה 211

13. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

תמונה לשאלה 93

14. מהו ״רכב משא״?

15. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

תמונה לשאלה 555

16. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?

תמונה לשאלה 879

17. "אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב". נכון או לא?

18. כיצד נסמן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק״ג, המסיע 11 נוסעים או יותר?

19. "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים אינו רשאי להסיע ברכב:

20. איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?

תמונה לשאלה 976

21. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?

22. האם למנוע הרכב יש השפעה על בטיחות הנסיעה?

23. מה פירוש התמרורים?

תמונה לשאלה 512

24. האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?

25. :טרקטור משא" הוא טרקטור"

26. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

27. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

תמונה לשאלה 190

28. חובה להחזיק שתי נעלי ביטחון ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-:

29. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?

30. באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות?

זמן לסיום: 00:00

עברת את המבחן בהצלחה!
ענית נכון על מתוך שאלות.

אוי... נכשלת במבחן
ענית נכון על מתוך שאלות.

# השאלה התשובה הנכונה התשובה שלך